Cautare rapida
Tara:
Tara:
Transport:
Cautare avansata
Catalog sezonier
OFERTE SPECIALE
Catalog tematic
Detox
Catalog exotic si deluxe
Europa
Oceanul Indian
Orientul Mijlociu
Conditii generale de comercializare a biletelor de avion Inapoi

 

CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE-VÂNZARE A BILETELOR DE AVION

 

Societatea comercială MONDIAL AIR SRL  este o AGENŢIE DE TURISM care are în obiectul de activitate rezervări-vânzări de bilete de avion pentru zboruri interne şi internaţionale, direct sau prin intermediari.

În vederea îndeplinirii acestui capitol de servicii din obiectul sau de activitate, societatea este autorizată de către companiile aeriene care efectuează zborurile: ea acţionează numai ca intermediar al acestor companii şi se supune regulilor şi restricţiilor comerciale impuse de către companiile aeriene, în calitate de prestator direcţii.

În continuare vom denumi pe scurt:
Societate Comercială ____________AGENŢIA
Compania aeriană ______________COMPANIA
Clientul care rezervă şi/sau cumpără biletul de avion ________PASAGERUL
Documentul în baza căruia se efectuează zborul ________BILETUL DE AVION
 
Rezervarea-vânzarea biletelor de avion se face în următoarele condiţii:
 
I. REZERVĂRI DE LOCURI
 • Rezervările de locuri pentru zboruri se face cu ajutorul sistemelor internaţionale computerizate de rezervari, care permit accesul agenţiei la baza de date a companiei şi rezervarea efectivă a locurilor pentru o anumită cursă în favoarea potenţialilor pasageri.
 • Rezervările sunt gratuite şi se fac înaintea datei de plecare.
 • O dată cu efectuarea rezervării, pasagerul va primi de la agenţie, informaţii referitoare la preţul zborului (valabil la data rezervării ), precum şi informaţiile referitoare la condiţii, restricţii şi reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumpărat în baza respectivei rezervări.
 • Toate condiţiile, regulile şi restricţiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de compania aeriană precum şi de alti factori ( de ex. Obligaţia deţinerii vizei ), independenţi de voinţa agenţiei. Aceste reguli, precum şi preţul biletului de avion, se pot modifica, prin voinţa celor ce le-au impus, până în momentul cumpărării efective a biletului, fără ca agenţia să poată fi făcută în vreun fel raspunzătoare.
 
II. EMITEREA BILETELOR DE AVION; MODALITĂŢI DE PLATĂ
 
 • Emiterea biletelor de avion şi plata acestora se face conform condiţiilor impuse de către fiecare companie în parte. Pasagerul are obligaţia să se informeze despre termenul până la care rezervare este valabilă şi să se prezinte în termen pentru achitarea biletului, respectiv, să comande emiterea biletului, pentru a intra în posesia acestuia. Termenele pot fi schimbate oricând de companie, situaţia în care agenţia va anunţa pasagerul despre modificare, fără a putea fi făcută răspunzătoare în vreun fel de către acesta pentru o eventuală anulare a rezervării.
 • Raportul contractului între agenţie şi pasager apare în momentul în care pasagerul a achitat biletul de avion şi a intrat în posesia acestuia. Înainte de a achita efectiv biletul, pasagerul are obligaţia să se informeze la agenţie despre toate condiţiile şi restricţiile aplicabile acelui bilet şi să citească prezentele condiţii generale.
 • Pasagerul poate plăti biletul de avion în LEU sau EUR, la cursul de schimb faţă de EUR, utilizat de agenţie în ziua respectivă.
 
III. PREŢURILE BILETELOR DE AVION 
 
 • Preţurile biletelor de avion comercializate prin agenţie sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervări, tarife speciale, etc. În aceste condiţii, fiecare zbor în parte presupune calcularea de către agentul specializat al preţului aplicabil biletului de avion respectiv. Acelaşi zbor, cu aceeaşi companie, în aceleaşi condiţii de călătorie, poate genera preţuri diferite.
 • Dată fiind multitudinea de preţuri aplicabile biletelor de avion, acestea, ca şi reguli aplicabile lor, nu pot fi afişate sau publicate. De asemenea, informaţiile referitoare la reguli, care provin din comunicările scrise sau direct la agenţie, au caracter continuu, modificările pot fi permanente, drept pentru care ele nu pot fi traduse şi publicate în vreun înscris.
 • Preţurile de vânzare nu sunt neapărat înscrise pe biletele de avion. Preţurile de vânzare decurg din regulile de emitere a biletelor de avion stabilite de companie, singura în măsura sa conteste modul de înscriere a unui preţ pe un anumit bilet de avion.
 • Preţul unui bilet de avion devine ferm, împreună cu condiţiile aplicabile lui, numai în momentul în care este înscris pe documentul de încasare întocmit de agenţie ( factură fiscală ).
 • Biletele de avion emise de agenţie sunt proprietatea IATA-BSP Romania – în calitate de reprezentant al companiilor aeriene membre, încasările aferente biletelor vândute se decontează către IATA-BSP Romania, drept pentru care agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare despre modul în care a stabilit preţul unui bilet de avion decât de către acest organism sau de către compania pentru care a emis biletul.
 •  Preţul oricărui bilet de avion presupune condiţii, reguli şi restricţii aplicabile călătoriei la care se referă documentul respectiv în mod special. Pasagerul are obligaţia să se informeze despre aceste reguli înainte de a cumpăra respectivul bilet. După cumpărarea biletului se consideră că pasagerul a luat cunoştinţă despre toate aceste reguli, el nu mai poate pretinde că nu a fost informat, o dată ce a intrat în posesia biletului de avion.
 • Preţul biletului de avion include taxele de aeroport. Există însă situaţii, independente de voinţa agenţiei, în care, pe parcursul călătoriei i se pot solicita pasagerului şi alte taxe, care nu au fost percepute iniţial, situaţie în care agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare.
 
IV. BILETUL DE AVION
 
 • Biletul de avion este documentul, înscrisul sau convenţia electronică în baza căreia se efectuează zborul. Biletul de avion este emis de agenţie, dar este proprietatea companiei aeriene pentru care a fost emis.
 • Pasagerul posesor al biletului cumpărat are obligaţia de a-l păstra în stare bună şi de a-l prezenta la îmbarcare în vederea admiterii sale la zbor. Pierderea sau deteriorarea biletului de avion nu îl îndreptăţeşte pe acesta la primirea unui nou bilet, neefectuarea zborului din acest motiv cade în sarcina exclusivă a pasagerului, fără ca acesta să poată pretinde agenţiei sau companiei nici un fel de despăgubiri.
 • Condiţiile contractului şi informaţiile înscrise pe biletul de avion completează prezentele condiţii generale. Se consideră ca pasagerul care a intrat în posesia biletului de avion a luat cunoştinţă de toate aceste informaţii.
 
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
 
 • Agenţia este răspunzătoare de emiterea corectă a biletelor de avion şi de informarea cu buna credinţă a pasagerului asupra condiţiilor aplicabile biletului de avion vândut.
 • Informarea pasagerilor se va realiza prin afişarea la loc vizibil în agenţie a prezentelor condiţii generale de vânzare a biletelor de avion, precum şi prin prezentarea, la cererea expresă a pasagerului, a condiţiilor speciale de transport ale companiei, aplicabile zborului în cauză, fără a fi nevoie de o semnătură a pasagerului care să certifice că a fost informat.
 • Pasagerul este obligat să citească prezentele condiţii generale afişate în agenţie înainte de a cumpăra biletul de avion. Biletul odată cumpărat se presupune că pasagerul a luat cunoştinţă despre informaţiile legate de biletul respectiv, el nemaiputând să invoce ulterior necunoaşterea acestora şi să pretindă eventualele despăgubiri agenţiei.
 • Pasagerul este obligat să se prezinte la îmbarcarea pentru zbor cu cel puţin o oră şi 30 minute înante de ora plecării, pentru a i se putea întocmi formalităţile necesare, iar în cazuri speciale, conform informaţiilor oferite de agenţie.
 • Agenţia nu este răspunzătoare şi nu i se pot pretinde despăgubiri pentru ca pasagerul nu a zburat, în următoarele condiţii:
 1. Pasagerul nu s-a prezentat la timp la îmbarcare ( 1 oră şi 30 minute înainte de ora plecării înscrisă pe bilet )
 2. Pasagerul este refuzat la îmbarcare datorită unor probleme legate de documentele sale personale ( inclusiv lipsa vizei de intrare în ţara de destinaţie, viza falsă, paşaport cu interdicţie, etc. ) sau în situaţia unui refuz nejustificat al autorităţilor de a permite călătoria.
 3. Alte împrejurări sau cazuri de forţă majoră, pe care agenţia nu le putea prevedea sau evita

 

 • Agenţia nu este răspunzătoare pentru întârzieri sau modificări de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul de avion, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului ( de exemplu, pierderi de bagaje ), obligaţii care cad direct în sarcina companiei. În astfel de situaţii, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despăgubi pasagerul în conformitate cu reglementările internaţionale.
 • Pasagerul poate renunţa la biletul de avion cumpărat în orice moment, înainte de data plecării. Indiferent de motivul renunţării, regula presupune ca pasagerului i se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului şi a taxelor de aeroport aferente. Dacă regurile companiei permit condiţii de renunţare mai avantajoase, agenţia va aplica aceste reguli, în favoarea pasagerului.
 • Pasagerul poate modifica biletul iniţial cumpărat în condiţiile stabile de compania pentru care a fost emis biletul, pentru fiecare caz în parte. De regulă, se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului iniţial, iar dacă compania permite condiţii mai avantajoase, agenţia va aplica aceste condiţii în favoarea pasagerului.
 • Pasagerul nu poate transmite biletul de avion unei terte persoane.
 • Neprezentarea la zbor presupune pierderea biletului de avion, cu o penalizare de 100% din valoarea biletului.
 • În situaţia în care pasagerul, din vina sa, utilizează doar parţial zborurile înscrise în biletul cumpărat, el nu va putea pretinde despăgubiri de nici un fel agenţiei sau companiei pentru care s-a emis biletul.
 • Pasagerul are obligaţia să se asigure că este în regulă din punct de vedere al tuturor formalităţilor necesare călătoriei ( politice, vamă, sănătate, paşaport, viză, etc. ), agenţia neavând nici o răspundere în faţa pasagerului din acest punct de vedere. Refuzul la îmbarcare dintr-unul din aceste motive cade în sarcina exclusivă a pasagerului, fără ca acesta să poată pretinde despăgubiri agenţiei.
 • Agenţia va informa de bună credinţă pasagerul asupra formalităţilor necesare călătoriei solicitate, conform informaţiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare, dar nu poate fi făcută responsabilă asupra verdictăţii acestor informaţii şi nici trasa la răspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar şi nu are legătură cu serviciul de emitere a biletului de avion.
 •  Agenţia nu este răspunzătoare pentru pagube sau rămânerile ilegale în ţările din Vest, autorităţile tuturor statelor, chiar în prezenţa vizei de intrare eliberată de ambasadele tărilor respective în România, pot refuza fără explicaţii să permită trecerea frontierei, respectiv îmbarcarea în avion a pasagerului.
 • În cazul în care pasagerului i se fură biletul de avion cumpărat, pe baza de declaraţie pe propria răspundere şi acte doveditoare de la Poliţie, el poate solicita agenţiei emiterea unui duplicat după biletul respectiv, fără a plăti costuri suplimentare, cu acordul companiei aeriene pentru care s-a emis biletul.
 
VI. RECLAMAŢII
 
 • Orice reclamaţie cu privire la biletul de avion cumpărat se face în scris, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat.
 • Reclamaţiile care nu sunt făcute în scris nu vor fi luate în considerare.
 • Agenţia va transmite reclamaţia respectivă companiei aeriene pentru care a fost emis biletul, iar soluţia dată va fi aceea dată de compania aeriană, în calitate de proprietară a biletului. Agenţia va informa pasagerul despre soluţia dată de companie reclamaţiei, în scris, în termen de 3 zile de la primirea răspunsului primit el se va adresa direct companiei aeriene care a efectuat zborul.
 • Pasagerul va fi despăgubit direct de către compania aeriană în toate cazurile în care acesta decide acest lucru, agenţia nefiind obligată să intermedieze astfel de despăgubiri.
 • Orice reclamaţie se va face de către pasager în conformitate cu prezentele condiţii generale de vânzare a biletelor de avion.
 
VII. DISPOZIŢII FINALE
 
 • Prezentele condiţii generale sunt relizate în confomitate şi se completează cu prevederile CONVENŢIEI DE LA VARŞOVIA, în care România este parte semnatară, în conformitate cu prevederile art. 11, aliniatul 2 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI.
 • Afişarea în agenţie a prezentelor condiţii generale presupune obligativitatea pasagerului de a le citi. Se consideră ca pasagerul care a cumpărat biletul de avion a luat la cunoştinţă conţinutul acestor condiţii şi el nu va mai putea invoca necunoaşterea lor în lipsa de informare.
 • Prezentele condiţii generale vor fi aplicabile şi opuzibile terţilor în toate situaţiile stipulate în cuprinsul lor.
Recomandarea noastra